merkenrecht

Meer dan 25 jaar ervaring in accountancy en consultancy voor het MKB.

Als de administratieve organisatie voor u als klant op orde is, kan Wilma op basis van haar ervaring in het MKB en de informatie die de administratie van de onderneming oplevert, inzicht en advies leveren waar u als klant echt iets aan heeft. Het nemen van beslissingen wordt voor u een stuk eenvoudiger met goed onderbouwde analyses en prognoses.

Dit is de werkwijze van Wilma Mol om tot een goed onderbouwd advies te kunnen komen:

 1. Kennis maken met het bedrijf. Een goed beeld van de klant en het bedrijf is de voorwaarde om gefundeerd aan de slag te kunnen gaan. Met dat inzicht wordt de basis gelegd voor maatwerk in het adviestraject.

 2. De doelstelling formuleren: wat wilt u bereiken met het gevraagde advies? Met een goedgeformuleerde doelstelling wordt richting gegeven aan het advieswerk. Dat werkt effecient en effectief en maakt het mogelijk om het advieswerk te evalueren

 3. Aan de slag met de vakexpertise en de kennis van het MKB.

 4. Alles gefocussed op het beste en gevraagde resultaat.


Onderwerpen waar Wilma Mol u advies over kan geven:

 1. bedrijfsopvolging

 2. financieringsvraagstukken

 3. investeringsbeslissingen (materieel en personeel)

 4. fiscaliteit en herstructurering

 5. begeleiden bij het opstellen van een strategische visie

 6. prognoses op korte en lange termijn

 7. opstellen groeiscenario’s

Samen met u krijgen we deze zaken perfect voor elkaar!